Copyright © SELDOM

Nasza firma oferuje usługi projektowe w zakresie:

Kompleksowej obsługi projektowej

1.  budownictwa indywidualnego, w tym:

· adaptacje gotowych projektów budynków

· projekty zagospodarowania terenu

· projekty zjazdów

Więcej...

Sprzedaży gotowych projektów budynków

mieszkalnych, gospodarczych, usługowych i innych, z dostosowaniem projektów do istniejących warunków zabudowy.

 

Więcej...

 

2. branży elektroenergetycznej, w tym:

· linie kablowe i napowietrzne średniego
i niskiego napięcia

· stacje transformatorowe

· przyłącza

· instalacje wnętrzowe

Więcej...

Doradztwa technicznego 

· bezpłatne doradztwo techniczne związane z projektami

· gdzie i co załatwić

 

Więcej...